Prev Case

Next Case

Rijkswaterstaat: De nieuwe afsluitdijk 2:28

Het rijk en de regio willen de Afsluitdijk versterken en aantrekkelijker maken. De dijk moet een proeftuin worden voor duurzame technieken. Om deze plannen te visualiseren vroeg Rijkswaterstaat ons om een persfilm te produceren die gebruikt werd tijdens de presentatie van de minister. 

Klant
Rijkswaterstaat
Bureau
UHU
Deliverables
  • Facebook
  • Instagram
  • Website
  • Corporate kanalen